Scenariusze zajęć

Scenariusze zajęć

ROK 2015/2016

KARTA ZAJĘĆ - KLASY STARSZE - ILONA NAWROT, AGATA FILIPIUK- MOJSA, JOANNA MISIAK

SCENARIUSZ 1 -  ILONA NAWROT

SCENARIUSZ 2 - ILONA NAWROT


ZDJĘCIA


SCENARIUSZ 3 - AGATA FILIPIUK - MOJSA

ZAŁĄCZNIKI DO SCENARIUSZA 3

ZDJĘCIASCENARIUS
ZE  - JOANNA MISIAK

ZDJĘCIA

KARTA ZAJĘĆ - KLASY MŁODSZE - GRAŻYNA WOLF

SCENARIUSZ 1 ZE ZDJĘCIAMI

SCENARIUSZ 2

ZDJĘCIA DO SCENARIUSZA 2

SCENARIUSZ 3 

ZDJĘCIA DO SCENARIUSZA 3 CZ 1

ZDJĘCIA DO SCENARIUSZA 3 CZ.2

ZDJĘCIA DO SCENARIUSZA 3 CZ.3 ROK 2015

KARTA ZAJĘĆ - KLASY STARSZE - ILONA NAWROT, AGATA FILIPIUK - MOJSA

SCENARIUSZ 1
SCENARIUSZ 1 TŁUMACZENIE


SCENARIUSZ 2
SCENARIUSZ 2 TŁUMACZENIE
ZAŁĄCZNIKI DO SCENARIUSZA 2


SCENARIUSZ 3
SCENARIUSZ 3 TŁUMACZENIE


SCENARIUSZ 4
SCENARIUSZ 4 TŁUMACZENIE
ZAŁĄCZNIKI DO SCENARIUSZA  4TABELA ZAJĘĆ -KLASY MŁODSZE -  GRAŻYNA WOLF

          SCENARIUSZ ZAJĘĆ  1 - KLASA III
          SCENARIUSZ 1- TŁUMACZENIE
          ZDJĘCIA DO SCENARIUSZA 1
          ZAŁĄCZNIKI DO SCENARIUSZA 1

          SCENARIUSZ ZAJĘĆ  2 - KLASA III
          SCENARIUSZ 2 - TŁUMACZENIE
          ZDJĘCIA DO SCENARIUSZA 2
          ZAŁĄCZNIKI DO SCENARIUSZA 2

          SCENARIUSZ ZAJĘĆ  3 - KLASA III
        SCENARIUSZ 3 - TŁUMACZENIE
        ZDJĘCIA DO SCENARIUSZA 3

        ZAŁĄCZNIKI DO SCENARIUSZA 3

ROK 2014

TABELA ZAJĘĆ - ILONA NAWROT
SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH STARSZYCH (1)
SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH STARSZYCH (2)
SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH STARSZYCH (3)

TABELA ZAJĘĆ - GRAŻYNA WOLF
SCENARIUSZ 1  KL II
SCENARIUSZ 2  KL II 
SCENARIUSZ 3  KL II