Rada rodziców

Rada rodziców


SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

przewodniczący – Agnieszka Pęczak

zastępcy – Marta Sygizman, Robert Wawryło

komisja rewizyjna -  Patrycja Stolarska, Monika Drabent

 

Skład Rady Rodziców w poszczególnych oddziałach :

0ddział Jagódki – Paulina Szwedzińska

0ddział Żabki – Dominika Zjawiona-Kubicka

0ddział Biedronki – Robert Wawryło

0ddział Motylki – Edyta Krzętowska

0ddział Krasnale – Katarzyna Maligłówka

I a – Monika Małolepsza

II a – Małgorzata Pacan

III a – Ewelina Pawełczak

III b – Agnieszka Lorenc

III c – Monika Handzel

IV a – Marta Sygizman

IV b – Monika Drabent

V a –  Edyta Krzętowska

V b – Olga Binczyk

VI a – Agnieszka Pęczak

VI b – Patrycja Stolarska

VII a – Agnieszka Walaszczyk

VII b – Magdalena GaudzińskaWPŁATY NA RZECZ RADY RODZICÓW:

KONTO BANKOWE: 79 1020 1664 0000 3202 0020 3703  PKO 
ODBIORCA: Rada Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Częstochowie 
TYTUŁ WPŁATY: imię i nazwisko ucznia oraz klasa